Záběr z výstavy Batrachomyomachya - pohled do Velkého sálu (zleva):

Sedm strážců (Pradávno), 1999, tuš, akryl na plátně
Tanec před modrou oblohou (Strom života), 2006, akryl na plátně
Lhostejnost, 2009, sádrové plastiky, umělohmotné manekýny

View from Batrachomyomachya exhibition - look into big aula (from the left):

Seven Guardians (The Primordial), 1999, Indián ink, acrylic on canvas
Dance in front of a Blue Sky (Tree of Life), 2006, acrylic on canvas
Indifference, 2009, plaster sculptures, piastic mannequins